späť na projekty

Projekty v kategórii Verejné priestory

Hlasuj za najlepší projekt v kategórii Verejné priestory. Môžeš odovzdať iba jeden hlas, preto rozhoduj dôkladne. Rovnako môžeš odovzdať hlas projektu v kategórii IT riešenia.

 

Komunitné kompostovisko

Nitra, ulica Výstavná, priestor za bytovým domom č. 13.   pozrieť na mape

Požadovaná výška príspevku: 4070.00 €

443 hlasov

Komunitným kompostoviskom tak chceme ukázať ľuďom ako jednoducho a vo vlastnej réžii sa dá spracovať bioodpad a vyrobiť tak veľmi hodnotné hnojivo – kompost.

Našou snahou je ukázať ľuďom, že biologický odpad, ktorý produkujú a ktorý je pre mnohých v bežnom živote iba ,,páchnucou časťou odpadu" a zároveň je nebezpečný na skládkach, môže poslúžiť ako výborný zdroj živín poskytujúci výhody nielen pre pôdu, rastliny, ale v konečnom dôsledku pre človeka samého. A samozrejme tak prispieť k ochrane životného prostredia a zníženiu nákladov mesta Nitra na vývoz a skládkovanie odpadov.

Prvotný problém, ktorý chceme riešiť je zníženie množstva skládkovaného bioodpadu, čiže vlastne ochrana životného prostredia, ale zároveň aj zlepšenie životného prostredia v rámci využívania suroviny - kompostu v už zrealizovanej okrasnej výsadbe. Chceme priblížiť ľuďom problematiku kompostovania, jej výhody a výnos a zmenu pohľadu na bioodpad (aby nebol len páchnucou surovinou v smetnej nádobe, ktorej sa treba čím skôr ,,zbaviť") a doteraz zaužívané spôsoby nakladania s ním.


galéria k projektu