späť na projekty

Projekty v kategórii Verejné priestory

Hlasuj za najlepší projekt v kategórii Verejné priestory. Môžeš odovzdať iba jeden hlas, preto rozhoduj dôkladne. Rovnako môžeš odovzdať hlas projektu v kategórii IT riešenia.

 

Revitalizácia Komunitného centra

Nedbalova ul.17, Nitra – Klokočina   pozrieť na mape

Požadovaná výška príspevku: 4925.00 €

403 hlasov

Oživenie areálu novými lavičkami, vybudovanie odstavnej plochy pre bicykle či kočíky, skrášlenie plotu a lepšia propagácia Komunitného centra...

Komunitné centrum chce spájať a vytvárať podmienky na zmysluplné trávenie voľného času pre svojich návštevníkov. Okrem zaujímavej programovej skladby je nevyhnutné, aby bolo centrum aj vizuálne príťažlivé a aby sa mohol využívať celý prenajatý priestor. Areál centra je v súčasnosti pomerne zastaralý a potreboval by skrášlenie a revitalizáciu zelených i oddychových plôch. Pri realizácií sa bude prihliadať na pestré zloženie návštevníkov centra a ich špecifické potreby (ľudia so zrakovým postihnutím, rodičia s kočíkmi a malými deťmi, starší ľudia a pod.) 


galéria k projektu