späť na projekty

Projekty v kategórii IT riešenia

Hlasuj za najlepší projekt v kategórii IT riešenia. Môžeš odovzdať iba jeden hlas, preto rozhoduj dôkladne. Rovnako môžeš odovzdať hlas projektu v kategórii Verejné priestory.

 

Zelené mesto

mesto Nitra  

Požadovaná výška príspevku: 5000.00 €

181 hlasov

Zelené mesto je webová aplikácia, ktorá umožní obyvateľom jednoduchou a modernou formou podieľať sa na výsadbe zelene v meste. Pomocou webu alebo smartfónu môže každý označiť miesto, kde by si prial vysadiť strom. 

Tieto návrhy budú slúžiť mestu ako databáza, vďaka ktorej získa prehľad o dopyte po zeleni. Aplikácia umožní tiež po vysadení stromu označiť návrh ako zrealizovaný a obyvatelia tak budú môcť vidieť, ktoré ich návrhy boli aj uskutočnené.

Webová aplikácia získa dáta o dopyte po zeleni v meste, vytvorí pomôcku pri výbere lokalít pre náhradné výsadby, informuje o vysadení nových stromov, podporí participáciu obyvateľov na tvorbe životného prostredia, buduje povedomie o pozitívach angažovania sa do tvorby verejných priestorov.


galéria k projektu